zoja

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zoja (dalej zwanym „Sklepem”).
 2. Sklep jest prowadzony przez firmę Szymon Miluski Adbrand, NIP: 753-243-39-44, z siedzibą pod adresem: Bodzanów 72, 48-340 Głuchołazy.
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@zoja.sklep.pl.

II. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu w Sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży.
 4. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów ze Sklepem.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez stronę internetową zoja.sklep.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient wybiera Towar, jego ilość, a następnie dodaje go do koszyka.
 3. Po zakończeniu zakupów Klient przechodzi do formularza zamówienia, gdzie podaje swoje dane osobowe oraz wybiera metodę płatności i dostawy.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie płatności.

IV. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Klient może dokonać płatności za zamówienie w następujący sposób:
  • Przelewem bankowym
  • Kartą płatniczą
  • Za pobraniem (gotówką przy odbiorze przesyłki)
  • Innymi metodami dostępnymi w Sklepie

V. Dostawa

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 2. Koszty dostawy są podawane w procesie składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, w zależności od dostępności Towaru.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania firm kurierskich.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem).
 3. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sklepu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 4. Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zoja.sklep.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Szymon Miluski Adbrand, NIP: 753-243-39-44.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.